Międzyrzec Podlaski

Gala Mistrzów 2021

Region Pon. 13.09.2021 13:37:09
13
wrz 2021

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach była gospodarzem Gali Mistrzów w Gminie Międzyrzec Podlaski, która odbyła się 10 września. Organizatorem wydarzenia, mającego na celu wyróżnienie najwybitniejszych uczniów z terenu gminy – jak co roku – był Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz wraz z Urzędem Gminy Międzyrzec Podlaski przy współpracy Szkoły Podstawowej w Kożuszkach.

Galę Mistrzów poprowadzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Kożuszkach pod kierunkiem dyrektora Zenona Domańskiego. Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali inspirujący program artystyczny, który umilił czas zaproszonym gościom. Marta Cybulska-Demczuk - Kierownik Referatu Oświaty odczytała wyróżnionych uczniów.

Laureaci nagrody Złota Podkowa 2021:

Kategoria-Super uczeń:

• 1. Wiktoria Krasuska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach,
• 2. Mikołaj Filipiuk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach,
• 3. Nikola Adamowicz – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Misiach,
• 4. Bartosz Skolimowski – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy,
• 5. Maja Kwasińska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Krysińskiego w Rudnikach,
• 6. Martyna Sykterz – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy,
• 7. Ewelina Matejko- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu,
• 8. Maksymilian Wąsowski – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Tuliłowie.

Kategoria – Artysta słowa:

• 1. Ewelina Matejko- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu.

Kategoria – Artysta:

• 1. Piotr Węgrzyniak – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Krysińskiego w Rudnikach,
• 2. Wojciech Tymoszuk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy,
• 3. Ewelina Matejko- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu,
• 4. Dominika Bułhak – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Tuliłowie.

Kategoria – Filantrop:

• 1. Wojciech Tymoszuk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach,
• 2. Karolina Sajna – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy.

Kategoria – Poliglota:

• 1. Igor Jóźwik – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy.

Kategoria- Ścisłowiec:

• 1. Mateusz Nakaziuk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy.

Kategoria – Sportowiec:

• 1. Wiktoria Krasuska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach,
• 2. Michalina Wasiluk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Misiach,
• 3. Amelia Koślacz – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy,
• 4. Zuzanna Drygiel – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy.

Kategoria – Przyjaciel szkoły:

• 1. Centrum Aktywności Lokalnej Mateusz Adamowicz,
• 2. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim, Pani Magdalena Chodzińska,
• 3. Firma IPACO Sp. Z O.O.

Listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne za wysokie wyniki w nauce otrzymali:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach:

• 1. Wiktoria Kasianiuk,
• 2. Oliwia Krasuska,
• 3. Wiktoria Makaruk,
• 4. Zofia Michaluk,
• 5. Mateusz Śmieciuch,
• 6. Dominika Chwedoruk,
• 7. Kacper Marek Pawłowski,
• 8. Julia Tomczak,
• 9. Karolina Duda,
• 10. Wiktoria Oświt,
• 11. Wiktoria Krasuska,
• 12. Agnieszka Domańska,
• 13. Martyna Sawczuk,
• 14. Małgorzata Domańska.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach:

• 1. Sylwester Łubik,
• 2. Mateusz Chmielewski,
• 3. Gabriela Sidorczuk,
• 4. Amelia Kokoszkiewicz,
• 5. Izabela Barbara Siłuszyk,
• 6. Dominik Wawrzycki,
• 7. Kinga Siejka,
• 8. Gabriela Jakubowicz,
• 9. Kamila Ostapiuk,
• 10. Kamil Chmielewski,
• 11. Maja Chmielewska,
• 12.Mikołaj Filipiuk,
• 13.Patryk Sidorczuk,
• 14. Wojciech Tymoszuk,
• 15. Paweł Tymoszuk.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy:

• 1. Mateusz Semeniuk,
• 2. Marta Łochina,
• 3. Bartosz Skolimowski.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Krysińskiego w Rudnikach:

• 1. Przemysław Filipiuk,
• 2. Jakub Mościcki,
• 3. Piotr Węgrzyniak,
• 4. Kinga Błaszczuk,
• 5. Bartłomiej Kowalczyk,
• 6. Maja Kwasińska,
• 7. Łukasz Rożnowicz,
• 8. Wiktoria Rybołowik,
• 9. Małgorzata Mościcka,
• 10. Dominika Zając.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy:

• 1. Milena Weronika Sawczuk,
• 2. Monika Swórska,
• 3. Lena Stolarczyk,
• 4. Alicja Ołtuszyk,
• 5. Maria Jowik,
• 6. Natalia Kośmider,
• 7. Aleksandra Antoniuk,
• 8. Bartosz Zalewski,
• 9. Oliwia Kośmider,
• 10. Anita Michaluk,
• 11. Alicja Siłuszyk,
• 12. Aleksandra Swórska,
• 13. Emilia Grzeszyk,
• 14. Iga Kawęcka,
• 15. Martyna Sykterz,
• 16. Mateusz Nakaziuk,
• 17. Aleksandra Wolińska,
• 18. Wiktor Orłowski,
• 19. Ewelina Chomicka.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Misiach:

• 1. Alicja Maria Nowosielska,
• 2. Bartosz Zbaracki,
• 3. Kamil Rychlik,
• 4. Dominika Matysiak,
• 5. Mikołaj Latoch,
• 6. Gabriela Filipczuk,
• 7. Radosław Wysokiński,
• 8. Julia Pawłowska,
• 9. Martyna Krzymowska,
• 10. Nikola Adamowicz,
• 11. Michał Harasimowicz,
• 12. Maja Muszyńska,
• 13. Maja Duda.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu:

• 1. Patrycja Tarkowska,
• 2. Ewa Kulikowska,
• 3. Paweł Kulikowski,
• 4. Patryk Ostapiuk,
• 5. Emilia Karwowska,
• 6. Maja Samociuk,
• 7. Amelia Węgrzyniak,
• 8. Gabriela Dymianiuk,
• 9. Kacper Narojek,
• 10. Natalia Wsół,
• 11. Ewelina Matejko.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Tuliłowie:

• 1. Dominika Bułhak,
• 2. Julia Hryciuk,
• 3. Maksymilian Wąsowski,
• 4. Wiktoria Zbańska,
• 5. Szymon Cep,
• 6. Aleksandra Strupczewska,
• 7. Łukasz Hryciuk,
• 8. Bartosz Chomicki,
• 9. Julia Stefańczuk.

Stypendium sportowe Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach:

• 1. Oliwia Krasuska,
• 2. Wiktoria Krasuska.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy:

• 1. Amelia Koślacz,
• 2. Anna Oleksiuk.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy:

• 1. Aleksandra Antoniuk,
• 2. Anita Michaluk,
• 3. Oliwia Kośmider,
• 4. Zuzanna Drygiel.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu:

• 1. Maciej Kiryluk.

Nagrody laureatom wręczył Krzysztof Adamowicz Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski wraz z Jadwigą Ilczuk, Jarosławem Czapskim, Maciejem Tymoszukiem – Radymi Gminy, Martą Cybulską -Demczuk – Kierownik Referatu Oświaty.

Ideą Gali jest uhonorowanie wybitnych uczniów oraz docenienie starań ich rodziców i opiekunów w mobilizacji do nauki. Podczas Gali nagrodzono uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią w swoich szkołach, laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych oraz uczniów którzy osiągnęli wysokie rezultaty w konkursach artystycznych i rywalizacji sportowej.

Statuetka „Złota Podkowa” jest finansowana przez Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski. „Złota Podkowa” jest przyznawana indywidualnie przyznawana uczniom klas 4-8 klas szkoły podstawowej w Gminie Międzyrzec Podlaski w kategoriach, które są odzwierciedleniem przedmiotów szkolnych, a także za zachowanie i aktywność społeczną.
„Złota Podkowa” Przyjaciel Szkoły jest to nagroda przyznawana osobie, firmie, instytucji, organizacji, których zaangażowanie w istotny sposób wpłynęło na podwyższenie jakości pracy, poprawę bazy materialnej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkół w środowisku.

Najwyższą nagrodą jaką mogą uzyskać uczniowie jest „Kryształowa Podkowa”. Przyznawana jest ona indywidualnie uczniom klas 4-8 klas szkoły podstawowej w Gminie Międzyrzec Podlaski, którzy po raz trzeci spełniają kryteria do uzyskania nagrody „Złota Podkowa”.

Statuetka „Złota Podkowa” przyznawana jest w kategoriach:

• Artysta Słowa (język polski),
• Mistrz Wiedzy Historycznej i Obywatelskiej (historia, historia i społeczeństwo, WOS),
• Ścisłowiec (matematyka, fizyka, informatyka),
• Naukowiec (biologia, przyroda, chemia, geografia),
• Poliglota (język angielski, język rosyjski),
• Artysta (plastyka, technika, muzyka, zajęcia artystyczna),
• Sportowiec (wychowanie fizyczne),
• Filantrop (mistrz dobrego obyczaju, społecznik, religia, etyka, edukacja dla bezpieczeństwa),

• Super Uczeń (uczeń, który w danym roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią ocen, a ponadto ocenę wyróżniającą lub bardzo dobrą za zachowanie).Sylwia Łubik - UG M-c

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Sławomir Karczewski
+48.500106003

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.