Międzyrzec Podlaski

Powitanie nowego dziekana i proboszcza parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu

03
lip 2022

3 lipca podczas Mszy św. o godz. 11.30 miało miejsce uroczyste powitanie nowego proboszcza i dziekana parafii pw. św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim ks. kan. Dariusza Parafiniuka.

Urzędowego wprowadzenia nowego proboszcza dokonał dziekan radzyński ks. prałat Roman Wiszniewski, który najpierw podał do publicznej wiadomości nominację proboszczowską, nadaną dekretem przez Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdę. Ks. prałat Roman Wiszniewski przyjął wyznanie wiary i przysięgę wierności. Ks. kan. Dariusz Parafiniuk przyjął wszystkie uprawnienia i obowiązki proboszcza i dziekana dekanatu międzyrzeckiego. Przyjął także klucze do kościoła, które są symbolicznym znakiem przyjęcia proboszczowskich obowiązków.

- Czcigodny ks. proboszczu. Dziś przyjmujesz na siebie obowiązki, które mają służyć całej wspólnocie parafialnej. Ich spełnienie wymaga ustawicznej pomocy Bożej. Niech wszelkim twoim poczynaniom duszpasterskim towarzyszy Boże Błogosławieństwo. Niech jednocześnie towarzyszy ci świadomość, że posługiwanie duszpasterskie ma budować Kościół Chrystusowy. Głoś więc zdrową naukę ewangeliczną, z radością udzielaj sakramentów świętych. Niech twoje serce i drzwi twego domu będą otwarte dla tych, którzy będą korzystać z twojej posługi – mówił dziekan radzyński ks. prałat Roman Wiszniewski.

Nowego proboszcza powitali także parafianie. Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia. Mszę św. wraz z ks. kan. Dariuszem Parafiniukiem celebrował ks. Grzegorz Domański pracujący w Szwajcarii.

- Widzę jak wielkim potencjałem duszpasterskim dysponuje parafia św. Mikołaja w Międzyrzecu. Ludzie są bardzo zaangażowani w sprawy kościoła i wiary. Jestem pełen podziwu po tych pierwszych dniach spędzonych w Międzyrzecu. Wierzę głęboko, że nie zawiodę zaufania ks. Biskupa ani zaufania ze strony parafian – powiedział Radiu Podlasie ks. kan. Dariusz Parafiniuk.

Ks. kan. Dariusz Parafiniuk święcenia kapłańskie z rąk ks. Bpa Jana Mazura przyjął 2 czerwca 1990 roku. Jako wikariusz pracował w Łukowie w parafii Matki Kościoła w Żelechowie i w Białej Podlaskiej w parafii Narodzenia Matki Najświętszej. W latach 1996-1998 w Katolickim Radiu Podlasie. W latach 1998-2000 pracował w duszpasterstwie pielgrzymkowym i fundacji charytatywnej w Białej Podlaskiej. Potem obejmował urzędy proboszczowskie w Rokitnie, Szpakach, Wólce Dobryńskiej, Borowiu i we Włodawie. Od 1 lipca 2022 roku jest proboszczem parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu i dziekanem dekanatu międzyrzeckiego.

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Sławomir Karczewski
+48.500106003

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.